Harmonisering av terminologi

Søk på begreper innen beredskap og redning

Prosjektet skal bidra til mer effektiv kommunikasjon for bedre beredskap og raskere redning. Som et første steg skal vi lage en oversikt over begreper og kartsymboler som er i bruk idag. De som vi funnet så langt er nå søkbare på INSITU Termer

Oversikten vil bli brukt videre til å avdekke kritiske begreper som vil være sentrale i en krisesituasjon. På den måten kan prosjektet bidra med verktøy til aktørene for å samordne begreper, og for å bruke dem i opplæring og i øvelser.

Ansvarlig for arbeidspakke: Harmonisering av terminologi
Mikael Snaprud, Tingtun AS