Video som oppsummerer leveranser og bidrag fra INSITU-prosjektet:

Om INSITU

Hva skjer

Workshop med referansegruppen 18-19. november 2021

INSITU gjennomførte workshop med referansegruppen og andre samarbeidspartnere i Oslo 18-19. november. Totalt deltok 29 personer fra følgende organisasjoner:– Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)– Forsvaret forskningsinstitutt (FFI)– F24 Nordics AS– Geodata– Kartverket– Linköpings Universitet – Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)– Norsk Folkehjelp Redningstjeneste– NTNU, Inst. for geografi– Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune– Språkrådet– …

Kontakt

This is a page with some basic contact information, such as an address and phone number. You might also try a plugin to add a contact form.