Referansegruppe

Følgende aktører deltar i referansegruppen. Det er også mulig for flere å delta.

Alfabetisk rekkefølge:

Agder Energi
Avinet
Barentswatch
Brannvernforeningen
Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets høgskole
Fylkesmannen i Trøndelag
Geodata
Helsedirektoratet
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Kartverket
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT)
Kristiansand kommune
Kystverket
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonalt redningsfaglig råd
Norges brannskole
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Industrivernet
Oslo kommune, Beredskapsetaten
Oslo politidistrikt
Politidirektoratet
Politihøgskolen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Språkrådet
Standard Norge
Statens vegvesen
Sørlandet sykehus – SSHF
Østre Agder brannvesen
110 Agder