Forskningssamarbeid med University of Sydney

CIEM-leder Bjørn Erik Munkvold besøker Sydney Uni. Formålet er læring og erfaringsutveksling om bruk av ulike systemer for datainnsamling og beslutningsstøtte, og hvilket bidrag sosiale medier kan gi i dette.

Lennart Hofeditz, University of Duisburg-Essen, Christian Ehnis, University of Sydney, Bjørn Erik Munkvold, CIEM/UiA og Deborah Bunker, University of Sydney.

Munkvold gjennomfører et forskningsopphold ved University of Sydney Business School i tilknytning til prosjektene INSITU og RISE SMA. Under oppholdet samarbeider han med forskningsgruppen Communications and Technology for Society Research Group som ledes av professor Deborah Bunker. Formålet med oppholdet er læring og erfaringsutveksling rundt praksis for bruk av ulike systemer for datainnsamling og beslutningsstøtte, og hvilket bidrag sosiale medier kan gi i dette.

I sammenheng med dette er det gjennomført møter med beredskapsaktører involvert i håndteringen av de voldsomme skogbrannene (bushfires) i Australia de siste månedene. Med kraftig regnvær den siste tiden er det imidlertid flom som nå gir de største utfordringene i delstatene Queensland og New South Wales. Oppholdet har blant annet gitt grunnlag for en søknad til Australian Research Council om videre prosjektsamarbeid knyttet til beslutningsstøtte for håndtering av skogbranner.

University of Sydney er det eldste universitetet i Australia, etablert i 1850.