Online INSITU workshop 24. september 2020

Deltakere: Referansegruppen for INSITU-prosjektet består av beredskapsaktører i Norge.

På workshopen vil vi presentere status for prosjektet, samt gi en kort orientering om arbeidet i de ulike arbeidspakkene:

  • Harmonisering av terminologi
  • Felles kartsymboler og kartressurser
  • Informasjonsdeling og samarbeidsstøtte
  • Teknologistøtte for evaluering og læring fra hendelser og øvelser

Med utgangspunkt i workshopen vil vi deretter følge opp med møter i mindre grupper for mer utdypende diskusjon og utprøving av løsninger fra prosjektet.