Workshop om informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse 15.-16. oktober 2019

Tid: Tirsdag 15. oktober kl. 09-16, samt felles middag for de som har anledning
Onsdag 16. oktober kl. 09-14.30

INSITU-prosjektet inviterer til første workshop med referansegruppen 15.-16. oktober. Workshopen finner sted i Språkrådets møtelokaler i Observatoriegt. 1B i Oslo.

Formål med workshop er å kartlegge eksisterende praksis for etablering av situasjonsbilde og felles situasjonsforståelse, og diskutere behov og muligheter for videreutvikling innenfor INSITU-prosjektets fokusområder:

a) innsamling og deling av informasjon for felles situasjonsforståelse
b) harmonisering av terminologi
c) integrasjon av kartbasert informasjon fra ulike systemer og standardisering av kartsymboler
d) støtte for evaluering av øvelser og hendelser

Workshopen vil omfatte gruppearbeid og diskusjoner i plenum, med innlegg fra prosjektdeltagere og tilknyttede prosjekter innenfor referansegruppen. Vi inviterer også til middag på tirsdag, for de som har anledning.

AGENDA

Registerer deg her innen mandag 16. september 2019.

Prosjektet dekker reise og innkvartering for tilreisende.