Workshop med referansegruppen 18-19. november 2021

INSITU gjennomførte workshop med referansegruppen og andre samarbeidspartnere i Oslo 18-19. november.

Totalt deltok 29 personer fra følgende organisasjoner:
– Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
– Forsvaret forskningsinstitutt (FFI)
– F24 Nordics AS
– Geodata
– Kartverket
– Linköpings Universitet
– Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)
– Norsk Folkehjelp Redningstjeneste
– NTNU, Inst. for geografi
– Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune
– Språkrådet
– Statsforvalteren i Agder
– Stiftelsen Norsk Brannvernforening
– Sykehuset Innlandet HF
– Sørlandet sykehus HF
– Tingtun AS
– Tolletaten, Grensedivisjonen
– Universitetet i Agder, Senter for integrert krisehåndtering (CIEM)

Workshopen som gikk over to fulle dager ga god anledning til å presentere foreløpige resultater og videre planer for arbeidspakkene i prosjektet, og få innspill og tilbakemelding på dette. Tema som ble diskutert var støtte for harmonisering av terminologi, kartstøtte for delt situasjonsforståelse (inkl. kartsymboler og funksjonalitet), teknologistøtte for evaluering og læring fra hendelser og øvelser, og prosedyrer for informasjonsdeling og
samhandling. I tillegg omfattet workshopen inviterte presentasjoner av relaterte prosjekter og verktøy fra DSB, FFI, Kartverket, Norsk Folkehjelp, Samfunnssikkerhetens hus og Sykehuset Innlandet.

Presentasjoner fra workshopen er tilgjengelig her (last ned ved å trykke på lenkene):

Inviterte presentasjoner

Arvid Lillethun, Kartverket

Peter Harholt, Norsk Folkehjelp

Fredrik Kvinge, Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune

Eli Gjørven, FFI

Anne Mari Nordvik, DSB

Arne Stokke, Sykehuset Innlandet HF

Presentasjoner fra INSITU-prosjektet

Team INSITU på tur til Oslo (Kristine, Kjetil, Tomasz, Jan Ketil, Bjørn Erik, Terje, Mikael). Foto: Dag Auby Hagen