Situasjonsforståelse i fokus på Kristiansandskonferansen

Bjørn Erik Munkvold i paneldebatt med innsatsleder Roger Pettersen og ordfører Anders Østensen fra Gjerdrum kommune (alle på skjerm), konferansier Tore Løvland (til venstre), beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune og leder i silvilforsvaret Sør-Norge Bjørn E. Bråthen.

Professor Bjørn Erik Munkvold presenterte arbeid fra INSITU-prosjektet på Kristiansandskonferansen den 20. april 2021, som er en årlig samfunnssikkerhetskonferanse. Denne gang var konferansen digital pga. pandemien.

Munkvold presenterte blant annet erfaringer fra INSITU skogbrannøvelse gjennomført digitalt i april 2021, der 70 deltakere fra 20 ulike beredskapsaktører deltok. Scenarioet var tre samtidige skogbranner i Agder, og skulle gi erfaring i hvordan kartbasert situasjonsbilde kan deles fra innsatsleder til de ulike etatene og sentrale myndigheter. I øvelsen brukte deltagerne DSB skogbrannkart og en felles talegruppe i Nødnett, som også inkluderte aktører som vanligvis ikke bruker Nødnett. Deltakernes erfaringer og evaluering av øvelsen gir grunnlag for videre arbeid med å oppnå effektiv deling av situasjonsbilde.

Opptak av Kristiansandskonferansen er tilgjengelig her.
(Munkvolds innlegg starter 2:35:40)